Moja zóna

Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
00893293
2021205021
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
324 tis. €
464,2 %
2020/2019