Moja zóna

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava

Na pántoch 9, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
00893471
2020879652
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,26 tis. €
1,24 mil. €
-10,8 %
2020/2019