Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2022"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
1426Cirkevná základná škola Juraja Sklenára, Školská 55, Letanovce00010065,399,17037,78
C
1427Obec Topoľčianky9,0200010092,82100037,73
C
1428Základná škola00010063,17100037,6
C
1429Obec Podhorie6,3900010094,02100037,55
C
1430Mesto Bytča3,5200010098,6298,21037,54
C
1431Obec Oreské38,3100010060,48100037,35
C
1432Obec Spišský Hrhov6,3900010092,31100037,34
C
1433Obec Kráľova Lehota00010061,29100037,33
C
1434Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7, Žilina00010060,76100037,25
C
1435Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 24,60010054,48100037,01
C
1436Obec Kľušov000010092,86100036,61
C
1437Správa majetku Sereď, s.r.o.000010088,09100036,01
C
1438Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch00010048,3899,48035,41
C
1439Obec Švošov000010082,99100035,37
C
1440Mesto Stupava7,660007588,2100033,86
C
1441Novohradská knižnica0001000100028,57
D
1442Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne0001000100028,57
D

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.