Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2022"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
1Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky76,5362,1194,3710010093,7110010090,84
A+
2Slovenská inovačná a energetická agentúra70,1386,610068,7510097,5210010090,37
A+
3Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice74,2640,8998,2510010095,8299,3410088,57
A+
4Obec Široké55,2263,6492,4110010090,9110010087,77
A+
5Horská záchranná služba10085,3964,3157,1410094,6710010087,69
A+
6Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.10087,933,4710010082,5710095,8387,47
A+
7Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky69,0171,8184,16810099,4699,6110086,5
A+
8Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach51,4341,2210010010098,6499,8210086,39
A+
9Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky71,8546,4886,587,510097,3610010086,21
A+
10Obec Zákamenné95,640,6110010010092,8810010086,14
A+
11Centrum výcviku Lešť73,9414,5710010010098,5699,5910085,83
A+
12Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny73,0212,6110010010098,1210010085,47
A+
13Mesto Spišské Podhradie82,894,0110010010095,7210010085,33
A+
14Obec Veľká Lomnica88,073,1610010010086,0210010084,66
A+
15Slovenská pošta, a.s.48,6910052,7490,5710084,2410010084,53
A+
16Vranovská nemocnica, a.s.10056,385587,51009010085,7184,32
A+
17Obec Dvory nad Žitavou56,8121,3510010010094,3799,6210084,02
A+
18agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik33,0445,3997,5510010095,5610010083,94
A+
19Prešovská univerzita v Prešove52,0256,3886,628010099,1910096,4383,83
A+
20Obec Liesek59,4352,7684,8210010082,7289,1710083,61
A+
21Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.10030,1982,0566,6710089,7710010083,58
A+
22Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava90,885,7989,2510010082,4410010083,55
A+
23Obec Kamenica1006,3974,710010089,0397,6210083,47
A+
24Mesto Revúca70,598,396,2110010093,2297,4210083,22
A+
25Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky85,9628,1584,4676,9210095,7596,8897,1483,16
A+

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.