Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2021"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
76Slovenská inšpekcia životného prostredia87,357,095010010094,7610010079,9
A+
77Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica43,30,6796,7610010098,6399,7910079,89
A+
78Mesto Poltár56,260,4988,1410010095,1399,0510079,88
A+
79Obec Šarišská Trstená85,711,6667,7410010083,5510010079,83
A+
80ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA65,942,0876,2110010098,5999,4896,379,82
A+
81Obec Jelka97,3510,97100501008010010079,79
A+
82Obec Švábovce60,032,1182,8410010093,1210010079,76
A+
83Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.64,94,973,4310010098,5496,0510079,73
A+
84Mesto Trebišov78,153,7973,4483,3310099,2599,3310079,66
A+
85Slovenský metrologický ústav37,333,8710010010096,0810010079,66
A+
86Obec Šarišské Michaľany68,946,7573,1310010088,1610010079,62
A+
87Mesto Fiľakovo65,210,6274,1210010097,4599,5110079,61
A+
88Obec Čičava10010,2640,7810010085,7110010079,59
A+
89ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov56,272,4610085,7110096,3595,8310079,58
A+
90Mesto Liptovský Mikuláš68,290,3969,7210010098,1199,8610079,55
A+
91Slovenský filmový ústav501,192,5710010092,710010079,55
A+
92Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja74,596,987,768,7510098,1199,9510079,5
A+
93Gymnázium, Šrobárova 1, Košice100243,9210010093,6796,310079,48
A+
94Obec Batizovce66,6721,9576,8610010070,210010079,46
A+
95Krajský súd59,620,1383,2810010091,7710010079,35
A+
96Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen1003,3248,2310010083,1710010079,34
A+
97Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky823,765010010098,9199,6310079,29
A+
98Mesto Turany43,613,2990,8610010097,4898,8110079,26
A+
99Fakultná nemocnica Trnava64,085,9568,8596,7710098,3399,7610079,22
A+
100Obec Záborské84,09081,6710010073,1694,710079,2
A+

Transparentnosť vo verejnom obstarávaní podporili:


KONŠTRUKTA – DefenceLogtradeKrajči ConsultingEkoaurisSynergiq

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.