Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2022"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
51Pôdohospodárska platobná agentúra52,215,9910010010095,9898,6610081,6
A+
52Správa zariadení sociálnych služieb44,8520,699,0310010088,4699,6710081,58
A+
53Mesto Vráble83,7120,2858,8210010092,9797,5798,2181,45
A+
54Obec Trenčianska Turná66,553,7293,6810010087,3410010081,41
A+
55Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici6120,0272,0310010097,4699,9210081,3
A+
56Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja58,345,4989,9910010097,2399,5999,5281,27
A+
57Múzeum mesta Bratislavy50,677,3910010010091,4310010081,19
A+
58Obec Bernolákovo66,6760,3557,527510095,4210094,4481,18
A+
59Mesto Púchov56,359,4386,7710010096,2810010081,1
A+
60Správa mestských komunikácií Poprad88,793,7266,4810010089,4210010081,05
A+
61Školský internát Medická 2, Košice65,223,4380,1992,3110087,110010081,03
A+
62Obec Dojč56,050,3710010010091,6810010081,01
A+
63Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín68,5814,8975,5210010088,5610010080,94
A+
64Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave48,4745,7370,1210010094,9810087,580,85
A+
65Obec Slovenská Ves58,690,0910010010095,7792,0510080,82
A+
66Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja81,525,3787,5673,6810099,2799,9598,8180,77
A+
67Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky78,2218,4356,0610010093,3310010080,75
A+
68Žilinský samosprávny kraj76,444,7355,3875,1610098,8498,5296,9880,75
A+
69MBB a.s.73,262,3176,9710010093,4510010080,75
A+
70Obec Lubeník55,0525,6899,4910010075,591009080,73
A+
71Psychiatrická nemocnica Hronovce31,2526,1795,5710010095,6597,1310080,72
A+
72Mesto Senica60,6435,7678,0376,4710095,0199,7210080,7
A+
73Mestská časť Bratislava - Karlova Ves735,6989,888010097,0410010080,7
A+
74Mesto Trenčianske Teplice45,127,2310010010092,9610010080,66
A+
75Slovenský pozemkový fond48,0234,4794,597510092,410010080,56
A+

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.