Vyhľadávanie


Hodnotenie verejných obstarávateľov/obstarávateľov "Zodpovedný obstarávateľ 2021"


#
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Konečný počet bodov
Hodnotenie
51Obec Beckov55,370,8110010010093,7710010081,24
A+
52Obec Bzince pod Javorinou61,92,5310010010084,6210010081,13
A+
53Obec Poruba87,53,8167,6910010093,8895,8310081,09
A+
54Záchranná služba Košice68,4619,0168,959510097,6699,4910081,07
A+
55Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie49,7811,0389,2110010098,0410010081,01
A+
56Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica80,781,9775,1910010090,0610010081
A+
57Mestská časť Bratislava - Staré Mesto74,890,2973,5810010098,4199,4710080,83
A+
58Okresný súd Bratislava IV79,390,2982,6610010086,6297,510080,81
A+
59Sociálna poisťovňa88,0518,6710066,6710098,0799,397580,73
A+
60Mesto Medzev68,712,9277,7110010096,1910010080,69
A+
61Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre69,9516,7681,478,5710099,4699,3610080,69
A+
62Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.71,8522,5281,5472,3410097,9199,4499,4380,63
A+
63Obec Chminianske Jakubovany49,21,0810010010094,5410010080,6
A+
64Mesto Vráble57,764,5884,6310010097,4799,1810080,45
A+
65Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied18,9432,3197,8410010093,7910010080,36
A+
66Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci52,8727,1680,4510010081,710010080,27
A+
67Základná škola, Užhorodská 39, Košice61,5826,671,9610010081,7410010080,23
A+
68Technické služby Brezno65,0228,9777,3510010069,8810010080,15
A+
69Národný ústav reumatických chorôb76,7610,1558,2910010096,7199,1110080,13
A+
70Obec Veľký Kýr46,540,8110010010093,610010080,12
A+
71Štatistický úrad Slovenskej republiky72,615,8953,410010099,1399,7310080,09
A+
72Obec Dolná Súča43,150,9410010010096,8599,2210080,02
A+
73Krajská prokuratúra78,227,2357,8410010097,2799,3710079,99
A+
74VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov78,812,385,1477,7810097,3498,310079,96
A+
75Krajská prokuratúra77,271,1170,8810010093,6996,6710079,95
A+

Transparentnosť vo verejnom obstarávaní podporili:


KONŠTRUKTA – DefenceLogtradeKrajči ConsultingEkoaurisSynergiq

Disclaimer – vylúčenie zodpovednosti


Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.

ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.