Moja zóna

Miestne kultúrne stredisko

Trstice 472, 925 42 Trstice
00059773
2021153266
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1985
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko


Štatutári Miestne kultúrne stredisko


Spoločníci Miestne kultúrne stredisko


Predmety podnikania Miestne kultúrne stredisko


Kataster Miestne kultúrne stredisko


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko