Prehľad o organizácii
Miestne kultúrne stredisko Trstice
Trstice, 472, 92542, Slovenská republika
00059773
2021153266
Nemá
3-4 zamestnanci
01.01.1985
Prevádzka kultúr.zariad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Miestne kultúrne stredisko Trstice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Miestne kultúrne stredisko Trstice


Riaditeľ Miestne kultúrne stredisko Trstice


Zriaďovateľ Miestne kultúrne stredisko Trstice


Predmet činnosti Miestne kultúrne stredisko Trstice


Kataster Miestne kultúrne stredisko Trstice


Skrátené výkazy Miestne kultúrne stredisko Trstice