Moja zóna

Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské

Pruské 294, 018 52 Pruské
00159298
2020610790
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
674 tis. €
-92,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské


Štatutári Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské


Spoločníci Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské


Predmety podnikania Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské


Kataster Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské


Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské