Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola, Pruské 294
Pruské
00159298
2020610790
SK2020610790
50-99 zamestnancov
01.09.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
987 tis. €
-79 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola, Pruské 294


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola, Pruské 294


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola, Pruské 294


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Janka Fedorová Ulica Jána Kollára 40, Ladce01.09.1989


Konanie menom spoločnosti [01.09.1949]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola, Pruské 294


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín20.12.2001

Predmet činnosti Stredná odborná škola, Pruské 294


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1949

Kataster Stredná odborná škola, Pruské 294


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Pruské 294


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL