Moja zóna
Stredná odborná škola, Pruské 294
Pruské
00159298
2020610790
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1949
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,11 mil. €
730,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola, Pruské 294


Štatutári Stredná odborná škola, Pruské 294


Spoločníci Stredná odborná škola, Pruské 294


Predmety podnikania Stredná odborná škola, Pruské 294


Kataster Stredná odborná škola, Pruské 294


Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Pruské 294