Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola, Pruské 294
Pruské
00159298
2020610790
SK2020610790
50-99 zamestnancov
01.09.1949
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
987 tis. €
-79 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola, Pruské 294


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola, Pruské 294


Riaditeľ Stredná odborná škola, Pruské 294


Zriaďovateľ Stredná odborná škola, Pruské 294


Predmet činnosti Stredná odborná škola, Pruské 294


Kataster Stredná odborná škola, Pruské 294


Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Pruské 294