Moja zóna

Školský internát

Internátna 4, 974 04 Banská Bystrica
00163741
2021115569
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Ubytov.vo VŠ internátoch

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
788 tis. €
3 395,6 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Školský internát


Štatutári Školský internát


Spoločníci Školský internát


Predmety podnikania Školský internát


Kataster Školský internát


Skrátené výkazy Školský internát