Prehľad o organizácii
Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica
Internátna 4, Banská Bystrica
00163741
2021115569
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1969
Ubytov.vo VŠ internátoch
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,75 mil. €
-55,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Zriaďovateľ Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Predmet činnosti Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Kataster Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica