Moja zóna
Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica
Internátna 4, Banská Bystrica
00163741
2021115569
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1969
Ubytov.vo VŠ internátoch
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,11 mil. €
129,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Štatutári Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Spoločníci Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Predmety podnikania Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Kataster Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Školský internát, Internátna 4, Banská Bystrica