Moja zóna

Okresný súd

Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
00165735
2021095681
SK2021095681
250-499 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,89 mil. €
-82,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Okresný súd


Štatutári Okresný súd


Spoločníci Okresný súd


Predmety podnikania Okresný súd


Kataster Okresný súd


Skrátené výkazy Okresný súd