Prehľad o organizácii
Okresný súd
Banská Bystrica, Skuteckého 1619/28, časť obce: Banská Bystrica, 97559, Slovenská republika
00165735
2021095681
SK2021095681
250-499 zamestnancov
01.01.1974
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
3,62 mil. €
-74,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd


Predmet činnosti Okresný súd


Kataster Okresný súd


Skrátené výkazy Okresný súd