Prehľad o organizácii
Okresný súd Banská Bystrica
Banská Bystrica, Skuteckého 1619/28, časť obce: Banská Bystrica, 97559, Slovenská republika
00165735
2021095681
SK2021095681
250-499 zamestnancov
01.01.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
3,62 mil. €

Konečný užívateľ výhod Okresný súd Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predmet činnosti Okresný súd Banská Bystrica


Názov
Vznik
Zánik
Spravodlivosť a súdnictvo01.01.1974

Kataster Okresný súd Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Okresný súd Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL