Moja zóna

Liečebno-výchovné sanatórium

Čakany 7, 930 40 Čakany
00014478
2021151638
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1986
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
33,9 tis. €