Prehľad o organizácii
Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7
Čakany
00014478
2021151638
Nemá
25-49 zamestnancov
03.04.1956
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
33,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Riaditeľ Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Zriaďovateľ Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Predmet činnosti Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Kataster Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Skrátené výkazy Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7