Prehľad o organizácii
Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7
Čakany
00014478
2021151638
Nemá
25-49 zamestnancov
03.04.1956
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
33,9 tis. €

Konečný užívateľ výhod Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Renáta Némethová Škôlská ulica 42, Štvrtok na Ostrove24.02.2021


Konanie menom spoločnosti [03.04.1956]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v TrnaveUlica Vajanského 2, 917 01 Trnava01.06.2022

Predmet činnosti Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Názov
Vznik
Zánik
Ostatné vzdelávanie i. n.03.04.1956

Kataster Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Liečebno výchovné sanatórium, Čakany 7


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL