Moja zóna

Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta

Esterházyovcov 10, 924 34 Galanta
00158984
2021009265
SK2021009265
50-99 zamestnancov
01.01.1983
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,05 mil. €