Moja zóna

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice

Kukučínova 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh
00159433
2021201237
SK2021201237
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Odborné učilištia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
215 tis. €