Moja zóna

Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník

J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník
00159557
2020728292
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.1984
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
466 tis. €
-25,9 %
2020/2019