Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
J. Majlátha 2, Pribeník
00159557
2020728292
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1962
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,15 mil. €
-88 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Silvia Sakáčová Veľké Trakany02.09.2002


Konanie menom spoločnosti [01.01.1962]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.01.1962

Kataster Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL