Moja zóna

Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď

Kostolná 8, 926 01 Sereď
00160351
2021574368
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1982
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A