Prehľad o organizácii
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
Kostolná 8, Sereď
00160351
2021574368
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
39,9 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
RNDr. Viera Tkáčová Gáň01.09.1988


Konanie menom spoločnosti [01.09.1953]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, 917 01 Trnava01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1953

Kataster Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL