Prehľad o organizácii
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
Kostolná 8, Sereď
00160351
2021574368
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
39,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Riaditeľ Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Zriaďovateľ Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Predmet činnosti Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Kataster Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď


Skrátené výkazy Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď