Moja zóna

Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

Na hlinách 30, 917 01 Trnava
00160466
2021147359
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
2,49
31,1 %
62 €
106,7 %
2019/2018
28,3 tis. €
-4 %
2019/2018
0,02
263,8 %
2019/2018
N/A
123 tis. €

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE