Moja zóna
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Na hlinách 30, Trnava
00160466
2021147359
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
2,49
31,1 %
62 €
106,7 %
2019/2018
28,3 tis. €
-4 %
2019/2018
0,02
263,8 %
2019/2018
N/A
341 tis. €
-18,9 %
2021/2020

Zisk Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

Tržby Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


Riaditeľ Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


Zriaďovateľ Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


Predmet činnosti Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


Kataster Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava


Skrátené výkazy Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava