Moja zóna

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho

Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš
00160709
2021255280
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
326 tis. €
-43,2 %
2020/2019