Moja zóna
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
Školská 21, Veľký Krtíš
00160709
2021255280
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
396 tis. €
-25,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Štatutári Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Spoločníci Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Predmety podnikania Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Kataster Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Skrátené výkazy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš