Prehľad o organizácii
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš
Školská 21, Veľký Krtíš
00160709
2021255280
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
404 tis. €
-88,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Riaditeľ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Zriaďovateľ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Predmet činnosti Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Kataster Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš


Skrátené výkazy Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš