Moja zóna

Gymnázium

Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
00160849
2020550422
Nemá
20-24 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
150 tis. €
23,3 %
2020/2019