Moja zóna
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Ľ. Štúra 35, Turzovka
00160849
2020550422
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
-89,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Štatutári Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Spoločníci Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Predmety podnikania Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Kataster Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Skrátené výkazy Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka