Prehľad o organizácii
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Ľ. Štúra, 023 54 Turzovka
00160849
2020550422
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
161 tis. €
9,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Eva Lejtrichová Turzovka01.02.2009


Konanie menom spoločnosti [01.09.1953]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina01.09.2008

Predmet činnosti Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1953

Kataster Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL