Prehľad o organizácii
Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Ľ. Štúra, 023 54 Turzovka
00160849
2020550422
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1953
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
161 tis. €
9,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Riaditeľ Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Zriaďovateľ Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Predmet činnosti Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Kataster Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka


Skrátené výkazy Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka