Moja zóna

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Hronská 3, 960 49 Zvolen
00160865
2021613363
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
200 tis. €
247,8 %
2020/2019