Prehľad o organizácii
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Hronská 3, Zvolen
00160865
2021613363
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
349 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Riaditeľ Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Zriaďovateľ Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Predmet činnosti Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Kataster Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Skrátené výkazy Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen