Moja zóna
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
Hronská 3, Zvolen
00160865
2021613363
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
347 tis. €
28,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Štatutári Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Spoločníci Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Predmety podnikania Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Kataster Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen


Skrátené výkazy Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen