Moja zóna

Gymnázium

Veľká okružná 22, 010 01 Žilina
00160890
2021508335
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
410 €
4 123,9 %
2020/2019
448 tis. €
-55,8 %
2020/2019