Moja zóna

Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20, 060 14 Kežmarok
00160962
2020709691
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
262 tis. €
1 415,2 %
2020/2019