Moja zóna
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Hviezdoslavova 20, Kežmarok
00160962
2020709691
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1927
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
360 tis. €
-60,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Štatutári Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Spoločníci Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Predmety podnikania Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Kataster Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Skrátené výkazy Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok