Prehľad o organizácii
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Hviezdoslavova 20, Kežmarok
00160962
2020709691
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1927
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
515 tis. €
-61,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Riaditeľ Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Zriaďovateľ Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Predmet činnosti Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Kataster Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok


Skrátené výkazy Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok