Moja zóna

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Poštová 9, 042 52 Košice - mestská časť Staré Mesto
00160997
2020762381
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
117 tis. €
-73,5 %
2016/2015