Prehľad o organizácii
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, Košice - mestská časť Staré Mesto
00160997
2020762381
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
248 tis. €

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Poštová 9, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Poštová 9, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium, Poštová 9, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Otto Révész Atletická 32, Košice - mestská časť Sever01.09.1989


Konanie menom spoločnosti [01.09.1969]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium, Poštová 9, Košice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto10.08.2022

Predmet činnosti Gymnázium, Poštová 9, Košice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1969

Kataster Gymnázium, Poštová 9, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium, Poštová 9, Košice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL