Moja zóna
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Poštová 9, Košice - mestská časť Staré Mesto
00160997
2020762381
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1969
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
117 tis. €
-73,5 %
2016/2015

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Poštová 9, Košice


Štatutári Gymnázium, Poštová 9, Košice


Spoločníci Gymnázium, Poštová 9, Košice


Predmety podnikania Gymnázium, Poštová 9, Košice


Kataster Gymnázium, Poštová 9, Košice


Skrátené výkazy Gymnázium, Poštová 9, Košice