Moja zóna

Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
00161071
2020745969
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A