Moja zóna
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Školská 13, Moldava nad Bodvou
00161071
2020745969
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1970
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
124 tis. €
1 925 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Štatutári Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Spoločníci Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Predmety podnikania Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Kataster Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Skrátené výkazy Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou