Prehľad o organizácii
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
Školská 13, Moldava nad Bodvou
00161071
2020745969
Nemá
20-24 zamestnancov
01.09.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
150 tis. €
-89,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
RNDr. Csilla Nagyová Branisková 10, Košice - mestská časť Staré Mesto01.09.1998


Konanie menom spoločnosti [01.09.1970]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Košický samosprávny krajNámestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto01.01.2002

Predmet činnosti Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Názov
Vznik
Zánik
Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo01.09.1970

Kataster Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL