Moja zóna

Gymnázium Terézie Vansovej

17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa
00161217
2020725861
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
443 tis. €
-11 %
2020/2019