Moja zóna
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
17. novembra 6, Stará Ľubovňa
00161217
2020725861
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
576 tis. €
-35,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Štatutári Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Spoločníci Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Predmety podnikania Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Kataster Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa