Prehľad o organizácii
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
17. novembra 6, Stará Ľubovňa
00161217
2020725861
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
591 tis. €
-87,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Riaditeľ Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Zriaďovateľ Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Predmet činnosti Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Kataster Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa