Moja zóna

Stredná priemyselná škola

Partizánska 23, 069 15 Snina
00161721
2020512087
SK2020512087
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
557 tis. €
-16,8 %
2020/2019