Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Partizánska 1059, Snina
00161721
2020512087
SK2020512087
25-49 zamestnancov
01.07.1960
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
1,2 tis. €
728 tis. €
-97,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PaedDr. Alena Romanová P. Jilemnického 8, Snina01.08.1993


Konanie menom spoločnosti [01.07.1960]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2007

Predmet činnosti Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.07.1960

Kataster Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL