Moja zóna
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina
Partizánska 1059, Snina
00161721
2020512087
SK2020512087
25-49 zamestnancov
01.07.1960
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,2 tis. €
678 tis. €
-14,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Štatutári Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Spoločníci Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Kataster Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina