Moja zóna

Obchodná akadémia

Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
00162124
2020671499
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
126 tis. €
456,9 %
2020/2019