Moja zóna
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Veľká okružná 32, Žilina
00162124
2020671499
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1938
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
209 tis. €
46,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Štatutári Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Spoločníci Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Kataster Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina