Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Veľká okružná 32, Žilina
00162124
2020671499
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1938
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
244 tis. €
-58,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Riaditeľ Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Kataster Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina