Moja zóna

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Drážovská 14, 950 12 Nitra
00162370
2021062538
Nemá
50-99 zamestnancov
01.05.1987
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
734 tis. €
351,4 %
2020/2019