Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra
Drážovská 14, Nitra
00162370
2021062538
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1960
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
980 tis. €
-84,4 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Riaditeľ Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Zriaďovateľ Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Predmet činnosti Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Kataster Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Skrátené výkazy Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra