Moja zóna
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra
Drážovská 14, Nitra
00162370
2021062538
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1960
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
946 tis. €
23,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Štatutári Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Spoločníci Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Predmety podnikania Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Kataster Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra


Skrátené výkazy Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra