Moja zóna

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Predmestská 82, 010 01 Žilina
00162558
2020670212
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Ost.stred.tech,odb.škol.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
395 tis. €
-34 %
2020/2019