Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
Predmestská 82, Žilina
00162558
2020670212
Nemá
50-99 zamestnancov
01.02.1960
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
614 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Riaditeľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Zriaďovateľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Predmet činnosti Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Kataster Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Skrátené výkazy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina