Moja zóna
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina
Predmestská 82, Žilina
00162558
2020670212
Nemá
50-99 zamestnancov
01.02.1960
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
625 tis. €
20,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Štatutári Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Spoločníci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Predmety podnikania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Kataster Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina


Skrátené výkazy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina