Moja zóna

Stredná odborná škola lesnícka

Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica
00162710
2021622834
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,32 mil. €
428,3 %
2020/2019