Moja zóna
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Akademická 16, Banská Štiavnica
00162710
2021622834
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,74 mil. €
-54,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Štatutári Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Spoločníci Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Predmety podnikania Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Kataster Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Skrátené výkazy Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica