Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Akademická 16, Banská Štiavnica
00162710
2021622834
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1919
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,83 mil. €
-80,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Riaditeľ Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Zriaďovateľ Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Predmet činnosti Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Kataster Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica


Skrátené výkazy Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica