Moja zóna

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy

Čsl.armády 20, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
00162957
2020762480
SK2020762480
50-99 zamestnancov
01.01.1976
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,2 tis. €
251 tis. €
-19,3 %
2020/2019